Меню підрозділу

Нормативно-правові акти

1. Конституція України.
 
2. Закон України "Про доступ до публічної інформації".
 
3. Закон України «Про інформацію».
 
4. Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічноїінформації».
 
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 740 «Прозатвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».
 
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічноїінформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».
 
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. №1277 «Питання системи облікупублічної інформації».